Bestenliste nach Jahr

The following data were available for 1995
Number of driven races

Number of driven points

Ranked by Placement

Rank Country Rider 1. Place 2. Place 3. Place 4. Place 5. Place 6. Place
1 Tommy Kunert 14 3 2 0 0 0
2 Manfred Zimmermann 13 5 2 1 0 1
3 Gerd Riss 13 5 2 1 0 1
4 Kelvin Tatum 10 8 3 1 0 0
5 Simon Wigg 10 4 4 4 0 1
6 Dieter Rösler 8 3 0 0 0 0
7 Karl Keil 6 7 2 0 2 1
8 Enrico Janoschka 6 4 1 1 0 0
9 Robert Barth 5 5 6 4 1 1
10 Martin Brandl 5 4 3 0 0 1
11 Peter Würsch 4 5 2 1 0 1
12 Jens Peter Buurskov 4 0 2 1 0 1
13 Tommy Dunker 4 0 1 2 4 1
14 Erich Scheunemann 3 5 6 2 1 0
15 Walter Scherwitzki 3 4 2 3 1 3
16 Bernd Diener 3 3 4 2 2 1
17 Marcus Winter 3 3 4 1 2 1
18 Ewald Heim 3 1 3 1 0 0
19 Peter Murmann 2 5 5 6 0 2
20 Robert Kessler 2 3 2 1 1 0
21 Bernd Söger 2 2 6 2 0 1
22 Michael Mörschel 2 2 1 1 0 0
23 Ralf Lawrentz 2 2 1 1 0 0
24 Alois Wiesböck 2 2 0 2 0 2
25 Herbert Rudolph 2 2 0 0 0 1
26 Egon Müller 2 1 1 0 1 0
27 Holger Baars 2 1 0 1 1 1
28 Ralf Strack 2 0 2 0 0 2
29 Heiko Lenz 2 0 1 1 0 0
30 Marvyn Cox 2 0 0 2 2 0
31 Heiko Müller 2 0 0 1 0 0
32 Oswald Bischoff 1 5 0 3 3 3
33 Karl Maier 1 3 5 1 4 3
34 Robert Tepe 1 2 3 4 3 0
35 Luis Alberto Vallejos 1 2 2 1 0 1
36 Philippe Berge 1 2 1 1 0 2
37 Carsten Lickenbröcker 1 2 1 0 0 0
38 Björn Dräger 1 1 3 1 1 0
39 Jacques Leduc 1 1 2 1 1 1
40 Steven van der Helm 1 1 1 1 0 2
41 Zdenek Schneiderwind 1 1 1 0 1 1
42 Jens-Henry Nielsen 1 1 1 0 1 1
43 Enrico Hoth 1 1 0 1 1 0
44 Ralf Donath 1 1 0 0 2 1
45 Durk de Vries 1 1 0 0 0 0
46 Steve Schofield 1 1 0 0 0 0
47 Heinz-Otto Fischer 1 0 3 0 0 1
48 Fritz Sonntag 1 0 2 1 2 4
49 Massimo Mora 1 0 1 3 1 0
50 Frank Lorke 1 0 1 0 2 2
51 Martin Stucke 1 0 1 0 1 2
52 Oleg Kurguskin 1 0 1 0 1 1
53 Frank Reuwer 1 0 0 1 3 3
54 Florian Wernig 1 0 0 1 2 1
55 Jens-Peter Nielsen 1 0 0 1 0 0
56 Michael Zausinger 1 0 0 0 1 2
57 Maik Groen 1 0 0 0 1 1
58 Tony Forward 1 0 0 0 0 1
59 Thomas Müller 1 0 0 0 0 0
60 Andreas Bössner 1 0 0 0 0 0
61 Stefan Bachhuber 1 0 0 0 0 0
62 Mal Goodwin 1 0 0 0 0 0
63 Josef Onderka 1 0 0 0 0 0

Die Kommentare wurden geschlossen