Bestenliste nach Jahr

The following data were available for 1996
Number of driven races

Number of driven points

Ranked by Placement

Rank Country Rider 1. Place 2. Place 3. Place 4. Place 5. Place 6. Place
1 Gerd Riss 14 4 2 0 1 0
2 Herbert Rudolph 10 3 0 0 0 1
3 Kelvin Tatum 8 8 1 2 1 0
4 Tommy Kunert 8 5 1 2 1 0
5 Josef Onderka 7 6 1 2 0 0
6 Stefan Bachhuber 7 4 1 0 0 1
7 Robert Barth 6 4 4 7 3 0
8 Karl Keil 6 0 2 3 1 1
9 Erich Scheunemann 5 3 5 1 1 0
10 Heiko Müller 5 3 2 4 0 0
11 Augustin Hundsrucker 5 2 2 1 1 2
12 Ralf Donath 5 2 1 1 1 2
13 Peter Murmann 4 3 4 1 1 0
14 Robert Tepe 4 1 2 3 0 1
15 Tommy Dunker 3 6 4 5 1 1
16 Simon Wigg 3 5 3 1 3 2
17 Karl Maier 3 4 5 3 3 1
18 Stefan Rufat 3 4 2 4 0 0
19 Ralf Lawrentz 3 3 2 1 2 0
20 Uppie Bos 3 1 1 0 1 2
21 Michael Mörschel 2 4 0 1 1 0
22 Bernd Diener 2 2 4 2 5 3
23 Heiko Lenz 2 2 2 1 2 2
24 Oswald Bischoff 2 2 1 1 1 3
25 Florian Wernig 2 2 0 2 0 1
26 Steve Schofield 2 2 0 1 0 0
27 Alois Wiesböck 2 1 5 2 2 1
28 Frank Conradi 2 1 4 2 1 1
29 Christian Hülshorst 2 0 3 1 1 1
30 Jens Peter Buurskov 2 0 0 1 3 2
31 Andreas Völcker 1 3 2 1 3 1
32 Marco Glorie 1 3 0 0 1 2
33 Jürgen Herzog 1 2 1 3 3 0
34 Tomasz Gollob 1 1 2 3 1 0
35 Matthias Kröger 1 1 2 1 2 1
36 Egon Müller 1 1 2 1 1 0
37 Sirg Schützbach 1 1 2 0 1 1
38 Stephan Bischoff 1 1 1 2 0 0
39 Massimo Mora 1 1 1 0 2 2
40 Heinz-Otto Fischer 1 1 0 1 1 2
41 Paul Hurry 1 1 0 0 0 3
42 Martin Stucke 1 1 0 0 0 1
43 Bringfried Thiems 1 0 2 2 1 0
44 Andy Elvis Schumacher 1 0 2 0 2 1
45 Günter Schieck 1 0 1 2 0 2
46 Robert Kessler 1 0 1 2 0 0
47 Zdenek Schneiderwind 1 0 1 2 0 0
48 Joachim Kugelmann 1 0 1 1 0 1
49 Michael Zausinger 1 0 1 0 3 1
50 Manfred Zimmermann 1 0 1 0 2 1
51 Marvyn Cox 1 0 0 3 0 0
52 Steve Johnston 1 0 0 1 2 1
53 Mal Goodwin 1 0 0 1 1 0
54 Manfred Knappe 1 0 0 1 0 0
55 Ralf Strack 1 0 0 0 1 2
56 Andre Pollehn 1 0 0 0 0 2
57 Detlef Brüner 1 0 0 0 0 0
58 Mark Loram 1 0 0 0 0 0
59 Oleg Kurguskin 1 0 0 0 0 0

Die Kommentare wurden geschlossen