Bestenliste nach Jahr

The following data were available for 2007
Number of driven races

Number of driven points

Ranked by Placement

Rank Country Rider 1. Place 2. Place 3. Place 4. Place 5. Place 6. Place
1 William Matthijssen 17 1 1 0 0 0
2 Gerd Riss 13 3 1 0 0 1
3 Richard Speiser 11 1 0 0 0 0
4 Tommy Kunert 9 6 1 1 0 1
5 Jannick de Jong 6 1 1 5 1 0
6 Bernd Diener 5 5 4 4 2 0
7 Robert Baumann 5 4 0 1 0 0
8 Dirk Fabriek 5 2 4 2 5 1
9 Andrew Appleton 5 2 3 4 0 0
10 Stefan Steigerwald 5 2 0 1 0 0
11 Stephan Katt 4 6 0 2 2 0
12 Markus Venus 4 4 2 2 3 1
13 Sirg Schützbach 4 1 1 1 2 5
14 Stefan Brandhofer 3 6 5 2 0 1
15 Jens Buchberger 3 4 4 1 0 0
16 Patrick Metzger 3 4 1 1 0 0
17 Theo Pijper 3 3 2 1 1 0
18 Steffen Vagt 3 2 1 0 1 0
19 Enrico Janoschka 2 2 4 1 5 1
20 Achim Köhler 2 2 1 0 2 0
21 Christian Hülshorst 2 1 5 0 3 1
22 Paul Hurry 2 1 2 1 1 0
23 Mark Stiekema 2 1 2 0 4 0
24 Erik Eijbergen 1 6 4 1 1 0
25 Nadine Frenk 1 5 2 3 1 0
26 Marc Detz 1 4 2 3 4 0
27 Imanuel Schramm 1 2 4 1 0 1
28 Daniel Bacher 1 2 3 2 2 0
29 Karl Keil 1 2 1 1 2 3
30 Zdenek Schneiderwind 1 2 0 2 0 1
31 Attila Biro 1 2 0 0 0 0
32 Wilfried Detz 1 1 3 3 1 1
33 Herbert Rudolph 1 1 2 1 0 2
34 Maikel van der Helm 1 1 1 3 0 1
35 Marco Hundsrucker 1 1 1 1 3 6
36 Mitch Godden 1 1 1 1 2 0
37 Mathieu Tresarrieu 1 1 1 1 0 0
38 Nynke de Jong 1 1 0 2 1 1
39 Rene Lehtinen 1 1 0 0 1 2
40 Matthias Kröger 1 0 2 4 2 2
41 Jörg Tebbe 1 0 1 2 3 4
42 Toni Kröger 1 0 1 1 0 2
43 Roberto Haupt 1 0 1 0 0 0
44 Richard Smith 1 0 0 1 2 0
45 Björn Fauske 1 0 0 1 1 0
46 Antonin Klatovsky 1 0 0 1 0 0
47 Lars Mieser 1 0 0 0 0 0
48 Edgar Starke 1 0 0 0 0 0
49 John Priest 1 0 0 0 0 0
50 Roy Klaassens 1 0 0 0 0 0
51 Dave Mears 1 0 0 0 0 0

Die Kommentare wurden geschlossen